Męski Pluton Różańca

 Męskie Plutony Różańca są modlitewną częścią
 wspólnoty Lew Judy.

Wspólnota Lew Judy
Zasady Męskich Plutonów Różańca

  

 

  

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Święty Józefie, módl się za nami.

By Bóg budził serca mężczyzn do życia pełnią (główna intencja).

Prowadź nas Panie drogą prawdy, honoru, pokory i męstwa. Amen.

 

Ministranci

Zapraszam do Liturgicznej Służby Ołtarza wszystkich chłopców.

Rada Parafialna

 

 Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) 536:

„1. Jeśli zadaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej

 

2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego”.

KPK 537:

„W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrani zgodnie z tymi normam iświadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem przepisu kanonu 532”.

Adhortacja Christifideles laici n. 27

 

„Postulat soboru dotyczący wspólnego omawiania i rozwiązywania problemów duszpasterskich winien być odpowiednio i systematycznie realizowany poprzez coraz szersze, mocniejsze i zdecydowane dowartościowanie parafialnych rad duszpasterskich”.

 

II Polski Synod Plenarny

 

„Synod przypomina, że Kodeks Prawa Kanonicznego zobowiązuje do tworzenia parafialnych rad ekonomicznych oraz zaleca tworzenie rad duszpasterskich. Istnienie tych rad było utrudnione w czasach komunizmu. Obecnie nic nie staje na przeszkodzie w ich powoływaniu i działaniu. Zaangażowani w radach katolicy świeccy mają przede wszystkim służyć swoją radą i doświadczeniem, unikając przy tym postaw roszczeniowych” (Potrzeby i zadania nowej ewangelizacji na przełomie II i III Tysiąclecia Chrześcijaństwa, n. 46)

 

„Uczestnictwo świeckich w misji królewskiej daje im możliwość współdziałania ze swymi pasterzami w służbie wspólnoty kościelnej przez pełnienie rozmaitych posług, stosownych do otrzymanych charyzmatów. W Kościele «wierni świeccy mogą współdziałać w wykonywaniu władzy, zgodnie z przepisami prawa». Dotyczy to ich obecności ... w radach duszpasterskich ... współpracy w radach ekonomicznych... (Sól ziemi. Powołanie i posłannictw oświeckich, n. 11).

 

„Należy powoływać rady duszpasterskie i ekonomiczne tam, gdzie ich brak, i umacniać istniejące. Świeccy winni być zaznajomieni z zasadami współpracy z duszpasterzami w tych gronach” (Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich, n. 41).

Duszpasterski Synod Krakowski w dokumencie Struktury Archidiecezji Krakowskiej wyraźnie nakazuje tworzenie rad duszpasterskich i katechetycznych (n. 61, por. n.17 i 62)

 

„61. We wszystkich parafiach archidiecezji należy obowiązkowo utworzyć duszpasterskie rady parafialne, złożone z księży, osób zakonnych i świeckich, według założeń ustalonych przez Synod w 1975 roku. Duszpasterze powinni dołożyć starań, by odpowiadały one nie tylko literze, ale przede wszystkim duchowi postanowień synodalnych”.

W Polsce podstawą prawną do tworzenia Duszpasterskich Rad Parafialnych są Wytyczne w sprawie Parafialnych Rad Duszpasterskich, wypracowane przez Komisję Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich już w 1975 r.1. W Archidiecezji Krakowskiej pierwszy statut opublikowano w 1958 r. Statut Duszpasterskiej Rady Parafialnej tworzy biskup diecezjalny (w Krakowie 7. grudnia 1995 r. - Kard. F. Macharski wydał dekret zalecający tworzenie DRP)2

 

Róże Różańcowe

 „Nie ma w życiu problemu,
 którego nie można rozwiązać
  za pomocą Różańca”.
                                                              s. Łucja

RÓŻANIEC
ŻYWY RÓŻANIEC W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

 
Różaniec
jest najbardziej popularną modlitwą na świecie.

     Do odmawiania różańca zachęcała Matka Boża w objawieniach: w Lourdes, w Fatimie. Zachęcali i zachęcają pasterze Kościoła, zwłaszcza Ojciec Święty Jan Paweł II, papież Franciszek.

    Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził Papież Grzegorz XVI w 1832 r. konstytucją Benedicentes Domino. W Polsce praktyki Żywego Różańca stały się znane pod koniec XIX wieku.

     Żywy Różaniec jest wspólnotą 20 osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej, wyznaczonej tajemnicy różańca (tzn. Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) i modlitwy w intencjach podanych w czasie comiesięcznego spotkania (opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego). Dzięki temu codziennie odmawiany jest cały różaniec. Na czele każdej Róży stoi zelator.

     Żywy Różaniec to także przywileje

Każdy z członków Żywego Różańca może uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w:

 1. dniu przyjęcia do wspólnoty Żywego Różańca,
 2. uroczystość Narodzenia Pańskiego,
 3. uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego,
 4. uroczystość Zwiastowania Pańskiego,
 5. uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
 6. wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej,
 7. uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi,
 8. święto Ofiarowania Pańskiego.

Członkowie Żywego Różańca uczestniczą w obietnicach Maryi dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec, a także są otoczeni modlitwą pozostałych członków zarówno za życia jak i po śmierci.

W naszej parafii istnieje 5 Róż Różańcowych, którym patronują:

 1. św. Jan Paweł II – zelator p. Barbara Miklas,
 2. św. o. Pio - zelator p. Helena Buła,
 3. św. s.Teresa Benedykta od Krzyża - zelator p. Jadwiga Lewicka,
 4. św. Józef – zelator p. Alicja Bębenek,
 5. św. s. Faustyna – zelator p. Bożena Miziołek,

     Skład róż nie jest pełny więc wszystkich chętnych zapraszamy do włączenia się do modlitwy różańcowej – kontakt bezpośrednio z zelatorami lub księdzem proboszczem, a także w czasie comiesięcznej zmiany tajemnic w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o 7.30.

 

Schola

Zapraszamy do wspólnego śpiewania.

Spotkania, próby w każdą niedzielę o godz. 11.00 przed Mszą świętą.

Msze Święte

Niedziele i święta
7.30, 9.30, 11.30

W dni powszednie
- w poniedziałek, środę, piątek i sobotę o 18.00
- we wtorek i czwartek o 7.00

Święta zniesione
7.00, 18.00

Nabożeństwo do Matki Miłosierdzia
w środę o 18.30
Koronka do Bożego Miłosierdzia
w piątek o 18.30
Uwaga! W maju, październiku
zmiana godzin Mszy świętych w tygodniu
/wszystkie Msze święte odprawiane są wieczorem/
Sakrament pokuty
codziennie - pół godziny przed Mszą świętą
 

okladka misyjne drogi 02